Kaple svatého Vojtěcha v Senohrabech byla postavena z darů občanů v letech 2010 – 2011. Byla požehnána arcibiskupem Dominikem Dukou ve čtvrtek 19. května 2011. Od té doby se zde pravidelně scházíme vždy ve čtvrtek v 18 hodin. Postupně tak vzniklo společenství, které naplňuje nově vzniklou kapli duchovním a kulturním programem.

Kaple je majetkem obce, která ji pronajímá za symbolický nájem spolku Kaple Senohraby z. s.

 
 

Kudy k nám?

Kapli sv. Vojtěcha najdete v centru obce Senohraby na bývalé návsi.

Adresa:
Na rohu ulic U Zvoničky a Hlavní
251 66

Kontakt:
 kaplesenohraby@email.cz

IČ: 228 45 216
číslo účtu: 241615225/0300

Chystáme pro Vás:

Proběhlé akce: