Naše zklamání

Pán proměňuje ve zlato.

Vždycky, když věrně snášíme utrpení ve spojení s Bohem,
funguje něco jako božská alchymie.

Ohlédneme se a dochází nám,
že Pán proměnil ve zlato naše zklamání,
nikoli naše úspěchy.

Teď už je jasné to, o čem jsme před tím pochybovali,
„že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“ – všechno (Římanům 8, 28).

www.pastorace.cz