Vytrvalá modlitba přináší postupnou proměnu,

posiluje nás ve chvílích úzkosti, 

dává nám milost,
abychom se nechali podporovat Tím,
který nás miluje a vždy ochraňuje.

www.pastorace.cz