Když opustíme zákon Boží, zákon lásky,

 prosadí se zákon silnějšího proti slabšímu.

Hřích, který sídlí v srdci člověka (srov. Mk 7,20-23)
se projevuje jako nenasytnost, 
touha po přehnaném blahobytu,
nezájem o dobro druhých a často i o své vlastní…

www.pastorace.cz