Schopnost žasnout

člověku prospívá…

www.pastorace.cz