Adorace, klanění,

 projev víry a důvěry je tichým přebýváním v Ježíšově přítomnosti,

díváním se na něj. (více)

www.pastorace.cz