Učiň mne, Pane, nástrojem

abych přinášel jednotu, kde je nesvornost.

(Z modlitby připisované sv. FrantiškU z Assisi +1226)

www.pastorace.cz