16. července 2015 – návštěva provinciála Františkánů P. Jeronýma Jurky.