3. října 2015 jsme uspořádali v kapli koncert loutnisty Přemysla Vacka.