PRAVIDELNÁ MŠE SVATÁ SE BUDE KONAT V KAPLI SV. VOJTĚCHA V SENOHRABECH VE
ČTVRTEK 23. LEDNA A VE ČTVRTEK 27. ÚNORA 2020 VŽDY V 18 HODIN.
OSTATNÍ PRAVIDELNÁ MODLITEBNÍ SETKÁNÍ VE ČTVRTEK SE V LEDNU A ÚNORU
NEKONAJÍ. PRVNÍ TAKOVÉ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2020 V
18 HODIN.