27. května 2016 jsme vzpomenuli na zemřelého pana Zdeňka Vávru.

V naších myslích a srdcích zůstane i nadále.