Dobro je vždy silnější než zlo,

věřte tomu

a přemáhejte tísnivou temnotu!

Nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem. (Řím 12,21)

www.pastorace.cz