Zveme vás na pouť do františkánského kláštera v Hájku u Hostivic u Prahy, kterou vykonáme společně s farníky od Panny Marie Sněžné v Praze. Mši svatou bude sloužit farář P. Antonín Klaret Dabrowski OFM.