Kdo jsme?

Společenství kaple sv. Vojtěch pro Vás pořádá pravidelné akce:

Mše svatá se koná v kapli sv. Vojtěcha v Senohrabech každý čtvrtý čtvrtek v měsíci od 18 hodin.

Ostatní čtvrtky v 18 hodin se zde scházíme k pravidelné modlitbě, zpěvu a rozjímání nad texty z Písma.
Výjimku tvoří předvelikonoční Zelený čtvrtek, kdy se v tuto dobu zpravidla koná bohoslužba v mnichovickém kostele.

Kaple Sv. Vojtěcha

Vše o nás

VZNIK A FUNGOVÁNÍ KAPLE

V obci Senohraby, jejíž novodobou podobu určovalo, že zde na přelomu 19. a 20. století vzniklo letovisko nedaleko hlavního města, donedávna scházel kostel nebo kaple. V průběhu let se několikrát opakovala situace, kdy úvahy o stavbě kaple v Senohrabech přecházely z roviny přání do konkrétních příprav. Bylo tomu tak po skončení 2. světové války a také po roce 1989. Vždy se ale ukázalo, že okolnosti těmto záměrům nepřály. Teprve v roce 2010 se spojením iniciativy tehdejšího vedení obce a několika občanů podařilo vyvolat proces, na jehož konci byla stavba moderní kaple svatého Vojtěcha, která byla z převážné části zbudována z darů občanů a firem. Kaple byla požehnána  Dominikem kardinálem Dukou OP, arcibiskupem pražským, ve čtvrtek 19. května 2011.

SPOLEČENSTVÍ KAPLE V RÁMCI FARNOSTI

Při vzniku senohrabské kaple nebylo ještě zcela zřejmé, jaký bude mít programový obsah. Mohla se stát jednou z mnoha „kapliček na návsi“, které jsou spíše dekorací, a kde jen několikrát do roka proběhne formální pobožnost. Naštěstí ale nastala spontánně jiná situace: místní věřící občané se zde začali pravidelně scházet a ustanovili si pravidelný čas těchto setkání – vždy ve čtvrtek v 18 hodin na paměť chvíle, kdy byla kaple požehnána. S pravidelností, která vzdoruje všem rozmarům počasí včetně silných mrazů, se zde schází takto vzniklé společenství k pravidelné modlitbě, zpěvu a rozjímání nad texty z Písma. Po roce se přidaly z iniciativy duchovního správce hrusické farnosti P. Ivana Kudláčka každý čtvrtý čtvrtek v měsíci pravidelné Mše svaté. Kromě toho se společenství, které formálně přijalo podobu „zapsaného spolku“, stará o úpravu a údržbu kaple a jejího okolí a také o další kulturní aktivity spojené s kaplí (přednášky, koncerty, soutěže pro děti atd.)

O sv. Vojtěchovi

Michal Tomek: Sv. Vojtěch
Michal Tomek: Sv. Vojtěch

Volba svatého Vojtěcha patronem senohrabské kaple vyšla ze skutečnosti, že farní kostel v Hrusicích je zasvěcen jinému zemskému patronovi – svatému Václavu. Naše kaple, která je pohledově orientována k tomuto centru farnosti, tak vytváří určitý pandán k starobylému farnímu kostelu. Navíc existuje domněnka, že v místech dnešního hrusického kostela stával již dříve dřevěný kostelík zasvěcený právě svatému Vojtěchovi.

Svatý Vojtěch, český zemský patron se narodil kolem roku 956, pocházel z rodu Slavníkovců, který sídlil v Libici nad Cidlinou. Byl vysvěcen na kněze a roku 982 se stal druhým pražským biskupem.

Pro neshody s některými mocnými šlechtici a kritiku domácích poměrů opustil dvakrát Prahu a Čechy. Zemřel mučednickou smrtí 23. dubna 997, když působil jako misionář mezi pohanskými Prusy. Jeho ostatky byly uloženy v polském Hnězdně. V roce 1039 byly přeneseny do Čech a jsou uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

V roce 999 byl Vojtěch papežem Silvestrem II. prohlášen za svatého.